Biprojektet i tidningen

Under året har vi förvaltat de pengar som skänktes till föreningen av elever på HTS, Hässleholm. Flera förskolor har fått material och haft aktiviteter kring bin. En del av detta hamnade även i Norra Skåne.