Aktiviteter 2016

Här följer lite information om genomförda aktiviteter 2016

3/12 Tollaskogen, Vinslöv

Drygt ett 10-tal deltagare mötte upp vid Tollaskogens naturreservat denna vackra decemberdag. Vedsvampar och kryptogamer stod på programmet. Tollaskogen som fått sitt namn av ägarna släkten Toll är tänkt som en spridningskorridor mellan Nävlingeåsen i Västra Göinge och eklandskapet längs Helge å i Östra Göinge.
Reservatet är ganska stort och långsmalt, ca 2 km x 500 m. Det består av dels nyligen igenväxt utmark som betats till för ett 50-tal år sedan och skog som betats ännu längre tillbaka i tiden. Denna skog utgörs idag av en blandskog av bok och en del tall och ek. Här hittar man även en del sumpskogar och alkärr varav några varit nyckelbiotoper innan reservatsbildningen, det var framför allt i dessa vi sökte lavar, mossor och svampar.
Allt som allt hittades ca 100 olika arter och nedan ser du några på bild.
Klicka på länken nedan för en lista över de arter vi hittade:
Artlista

tollaskogen-0059

Änglahår

Långfliksmossa och cypressfläta på granlåga

Långfliksmossa och cypressfläta på granlåga

tatskinn-tollaskogen-0014

Tätskinn

raggskinn-tollaskogen-0022

Raggskinn

kantarellmussling-tollaskogen-0033

Kantarellmussling

tollaskogen-iphone-1

Redan på hygget på vägen in studerades flera olika svamparter

Kantarellmussling på alsockel

Ärgnål

tollaskogen-0018 tollaskogen-0023 tollaskogen-0016 tollaskogen-0013 tollaskogen-0012 tollaskogen-0004 tollaskogen-iphone-2

10/9 Geologins dag, Häglinge

På Gelogins dag 10 september hade vi en tur till trakterna av Häglinge under ledning av Petra Bragée. Vi tittade på spår av vulkaner i Skåne, och som ett bra exempel valdes Lönnebjär. Här fick vi en fin genomgång av Petra över vulkanismens orsaker, förkastningslinjen som går diagonalt över Skåne och specifikt över Linnebjär med sin sexkantiga basalt och sina 150 milj år, dvs från dinosauriernas tidsepok.

geologins-dag-lonnebjer-1609-005 geologins-dag-lonnebjer-1609-009

27/8 International Bat night, Tykarpsgrottan/Hovdala

15 deltagare lyssnade till föreläsning i gruvan och begav sig sedan till Hovdala där såg man bl.a stor fladdermus, vattenfladdermus (bilden) och nordisk fladdermus.

Tykarpsgrottan-1 A4 vattenfladdermus A3

17/8 Vandring i Hässleholms kommuns senaste naturreservat i Verum

Ett 10-tal deltagare vandrade genom det nybildade reservatet och såg bl.a. grön spiklav på en äldre ek, hårklomossa i Vieån och en vacker damm i trollskogen ”Kärleksdalen”. Doften av en klibbticka avnjöts också.

Verum 111 Verum 114 Verum 133

16-30/7 Slåtter i Örnanäs, Ballingstorp, Broby hembygdspark och Sporrakulla

Vid dessa tillfällen hjälptes medlemmar från SNF Göinge, Göinge Hembygdsförening och Göinge slåttersällskap åt att göra dessa marker fina. Många intresserade besökare fick en inblick i hur och varför man sköter en äng. Nedan slåttergubbe som trivs i slåtterängarna.

Slattergubbe-och-gro-5 A4 cmyk

19/6 De vilda blommornas dag

Ett 40-tal deltagare avnjöt försommarens vackra blomster under Ingvars ledning. Nedan granspira som studerades.

granspira 2

28/5

Vår årliga resa till Öland samlade en fullsatt buss. Vi vandrade på alvaret i Kastlösa och sedan besöktes Halltorps hage. Vi såg 13 olika arter orkidéer. Dessutom kattfot, ekoxe, ollonborre (bilden) och sånglärkor.

Ollonborre 001

SNF Kastlosa 001 SNF Kastlosa 002 SNF Kastlosa 003

4/5 Vårvandring i Hässleholms kommuns färskaste naturreservat i Lur, Hästveda

Ett 20-tal deltagare vandrade i skir bokskog och såg både bokskog och alsumpskog. Många lavar och mossor t.ex. havstulpanlav, bokvårtlav, bokkantslav, blåmossa mm. sågs under Nils-Otto Nilssons kunniga ledning.

Naturreservatet Lur 072 Naturreservatet Lur 084 Naturreservatet Lur 098 Naturreservatet Lur 101

9/3 Årsmöte och bildvisning i Församlingshemmet i Hässleholm

Många medlemmar slöt upp när vi hade årsmöte i Hässleholm. Mötet inleddes med att Karlo Pesjak/N, Hässleholm visade sin Bildvisning ”Silvervägen och Arjeplogsfjällen”.

karlo

6/2 Svampvandring i Naturreservatet i Nyteboda

Tillsammans med Puggehatten – Skånes Mykologiska förening så letade vi efter vintersvampar. Flera tickor, skinn och andra vedsvampar sågs och de ca 15 deltagarna var mycket nöjda denna fina vinterdag.

stack-luktticka-nyteboda

Luktticka

svampexkursion-nyteboda-015 svampexkursion-nyteboda-021 svampexkursion-nyteboda-001 svampexkursion-nyteboda-003

16/1 Naturfestival på Naturbruksgymnasiet, Osby

För tredje gången ordnade SNF Göinge en Naturfestival med bildvisningar och trevligt umgänge för alla naturintresserade. Läs mer om detta under ”Naturfestival” i menyn överst på sidan.