Om Oss

Naturskyddsföreningen är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden miljöorganisation. Föreningen finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet.

Naturskyddsföreningen i Göinge är en av Naturskyddsföreningens 270 lokala kretsar. Vi arbetar med frågor som rör Osby,  Östra Göinge och Hässleholms kommuner.

Lokalavdelningen Göinge bildades redan 1908 och har tidigare hetat Nordöstra Skånes Naturvårdsförening. Föreningen namnändrades 1992 till  Naturskyddsföreningen i Osby/Östra Göinge. 2013 utökades kretsen till att omfatta även Hässleholms kommun och bytte då namn till SNF Göinge.