Aktiviteter 2019

19/1 Naturfestival i Sibbhult
Läs mer om vår festival under ”Naturfestival” i menyn ovan. Många bilder mm.

3/3 Årsmöte mm
OK Gynges klubbstuga i Marklunda skola, Osby.

Sven Jensén inledde  med en föreläsning på temat ”Hembygdsrörelsen i förändring”
Vi tittade sedan på resultatet av vår orrinventering vi genomförde under våren 2018. Det finns fortfarande en del oinventerade orrika delar av Osby kommun som vi tänkte besöka våren 2019.
Vi presenterade även föreningens rykande färska naturguide till naturen i Göinge som du hittar på https://goingenatur.se/
Sedan hade vi årsmöte

27/4 Orrar på Vakö myr
Ingvar guidade oss ut till detta fantastiska skådespel.

5/5 Vandring vid Mörrumsån
Mikael Gustafsson guidade längs en vandring i Kärringahejans naturreservat. Vi vandrade cirka 7 km på skogsstigar och njöt av urskogsartad barrskog, nyutslagen bok och åns forsar. vi såg och hörde forsärla och grönsångare. Efter vandringen tittade vi på växten skunkkalla i närheten.
Ett samarrangemang med Naturum Ronneby.

Skunkkalla

14/5 Vårfåglar vid Hörlinge ängar
Hässleholm kommuns finaste fågellokal – Hörlinge ängar (vid fågeltornet längs vägen Osby-Verum). Vi såg de häckande tranorna och enkelbeckasinerna. En hel del sångare och en brun kärrhök också.
Läs mer om lokalen: https://goingenatur.se/horlinge-angar/

2/6 Bussresa till Småländska höglandet
Vi inledde med att besöka Kleva gruva, en storslagen upplevelse!
Efter detta mat i Vetlanda och sedan vidare till Illharjen ett naturreservat vid Emån med fina spångar i strandskogen. Efter detta eremitkyrkan i Braås och en fin flora i torrbacke.

Illharjen

Illharjen

Illharjen

Illharjen

9/6 Floravandring vid Åraslövs mosse
Vi besökte Hässleholm kommuns orkidéparadis. Ca 3 km vandring med Kerstin Aronsson som ciceron. Njöt av flugblomster, vaxnycklar och brudsporrar. Foto: Kerstin Aronsson.

16/6 De vilda blommornas dag i Övraryd
Ingvar guidade i sina vackra slåtter- och betesmarker. Vi besökte även det nybildade naturreservatet på granngården Nedraryd. Läs mer om lokalen på: https://goingenatur.se/nedraryd/

Slåtter på olika lokaler, samarrangemang med hembygdsföreningen.
4/7 Månsas torp
Hässjning, dessutom naturdetektiver för barn.

24/7 Broby hembygdspark
Slåtter och hässjning

27/7 Sporrakulla
Slåtter och hässjning

31/7 Örnanäs kulturreservat
Ängen höstas och räfsas.

1/8 Lastar-Annas stuga, Broby
Slåtter

3/8 Ballingstorp
Lieslåtter, biodling och hässjning vid vårt fågeltorn

2/11 Isakstorp – svampar och kryptogamer i bokskog
Ett tiotal deltagare besökte Isakstorps naturreservat som är en underbar, gles bokskog beläget ca 7 km söder om Tyringe. Terrängen är ganska flack och i reservatet ligger även en alsumpskog. Området har skoglig kontinuitet sedan 1600-talet och träden är grova. Många kräsna arter trivs i den ovanliga miljön t.ex. bokvårtlav, guldlockmossa, fällmosssa och atlantärgmossa.
Läs mer: https://goingenatur.se/isakstorp/
Under exkursionen hittades bl.a. orangepudrad klotterlav, vedlavklubba, stubbhorn, gammelgranslav, kantarellmussling, kortskaftad ärgspik, vedtrattskivling, pulverklubba, gul rottryffel, kopparspik, alticka, sydlig sotticka, röksvamp, cypressfläta i olika former, stubbskål, ockragul grynskivling, stor hjortticka, ockraporing, lackticka och blomkålssvamp.

Samarrangemang med Skånes mykologiska förening, Puggehatten.

Alticka

Blomkålssvamp

Ockragul grynskivling

Gammelgranslav

Gammelgranslav

Kopparspik

Lackticka

Vedtrattskivling

Ockratagging

Pulverklubba

Pulverklubba

Röksvamp

Roterad klibbticka

Sporkapsel cypressfläta

Stubbhorn

Stubbskål

Sydlig sotticka

Vedlavklubba

Vedlavklubba

Vedlavklubba