Aktiviteter 2018

13/1 Naturfestival i Sibbhult

Festivalen blev en succé med nästan 200 betalande besökare och mer än 20 000 kr i vinst till inköp av svensk urskog. Läs mer om festivalen och se bilder mm under ”Naturfestival” i menyn ovan.

15/3 Årsmöte och bildvisning om ”Fåglar i Oman”

Anders Ekstrand inledde årets möte med en bildvisning om fågellivet i Oman. Ett 20-tal deltagare satt trollbundna och fick lära sig mycket nytt om både land och fåglar.
Efter bildvisningen vidtog årsmöte. Mikael Gustafsson valdes till ny ordförande i kretsen och mötet avslutades med att man planerade vårens inventering av orre som SOF (Sveriges ornitologiska förening) genomför i hela landet. Vi har minst ett 50-tal spelplatser i Osby och Östra Göinge kommuner som delades upp i 10 områden som sedan fördelades på lika många inventerare. I Hässleholm är det SOF:s kommunornitolog Anders Linus Larsson som ansvarar för inventeringen.

17/3 Epifyter i Nedre Bjärlången

Nyckelbiotop och Natura 2000-område som ev. skall bli kommunalt naturreservat. I närheten av Hembygdsmuséet. Ett 10-tal deltagare dök upp med luppen i högsta hugg trots bitande vinterkyla med minusgrader och snålblåst. Exkursionsledaren Nils-Otto visade runt bland bokar och ekar med en ålder på drygt 100 år. Mer än 100 arter mossor, lavar och svampar hittades bl.a.: bokvårtlav, bokkantlav, rosa lundlav, stubbdyna, liten bokdyna, plattdyna, klyvporing, gammelgranslav, glansfläck, rostfläck, skriftlav, kornbandmossa, gulnål, ädelkronlav, liten lundlav, blek kraterlav, ekskinn, lunglav, ullklubba.

Liten bokdyna

Rostfläck

Klyvporing

Liten lundlav

Kornbandmossa

Glansfläck

Ädelkronlav

6/5 Vårvandring på Blekingeleden

I ett strålande vårväder vandrade ett trettiotal deltagare den otroligt vackra sträckan mellan Boafall och Halen. I den skira bokskogen ljöd grönsångare och vid Ladfogdegylet sågs trana och fiskgjuse.

14/5 Vårfåglar vid Hörlinge ängar

I den ljumma vårkvällen samlades ett 15-tal SNF:are och kunde avnjuta en fantastiskt fågelafton vid Hässleholm kommuns finaste fågellokal – Hörlinge ängar. Under aftonen sågs bl.a. råbock, enkelbeckasin, brun kärrhök, fiskgjuse, havsörn, sparvhök, ormvråk, korp, tranpar med unge, häger, buskskvätta, trädgårdssångare, lövsångare, gransångare, ladusvala, ringduva, svarthätta, sävsångare, rörsångare, gräsand, knipa, kricka, skogssnäppa, tofsvipa, sädesärla, gulärla, taltrast, koltrast, bofink, kaja, kråka, stare, grågås, kanadagås, skrattmås.

Lite bilder från kvällen:

20/5 Bussresa med ånglok

En full buss tog oss till Ohsabanan där vi åkte din smalspåriga skogsjärnvägen till ett blomsterparadis i Rusarebo som SNF Värnamo sköter. Här såga bl.a. orkidéerna Sankt Pers nycklar och grönvit nattviol, dessutom gullviva, smörboll, jungfrulin, tandrot och ängsviol.
Efter lunch åkte vi sedan vidare till Nationalparken Store mosse där vi besökte Naturum, fågeltorn och gjorde en ca 7 km lång vandring ute på det vidsträckta mosshavet – en härlig naturupplevelse. Här sågs bl.a. de köttätande växterna storsileshår och rundsileshår och hjortron.

27/5 Nöbbelöv och Ballingstorp

Vi besökte vårt naturreservat i Nöbbelöv och räknade Sankt Pers nycklarna. 17 öster om vägen, väster om vägen var det svårt att räkna pga frodig växtlighet.
Vid Ballingstorp var orkidéerna oxå överblommade. Vid fågeltornet sågs bl.a. sävsparv, gravand, brun kärrhök, grågås, fiskgjuse, sångsvan och näktergal.