Aktiviteter 2018

13/1 Naturfestival i Sibbhult

Festivalen blev en succé med nästan 200 betalande besökare och mer än 20 000 kr i vinst till inköp av svensk urskog. Läs mer om festivalen och se bilder mm under ”Naturfestival” i menyn ovan.

15/3 Årsmöte och bildvisning om ”Fåglar i Oman”

Anders Ekstrand inledde årets möte med en bildvisning om fågellivet i Oman. Ett 20-tal deltagare satt trollbundna och fick lära sig mycket nytt om både land och fåglar.
Efter bildvisningen vidtog årsmöte. Mikael Gustafsson valdes till ny ordförande i kretsen och mötet avslutades med att man planerade vårens inventering av orre som SOF (Sveriges ornitologiska förening) genomför i hela landet. Vi har minst ett 50-tal spelplatser i Osby och Östra Göinge kommuner som delades upp i 10 områden som sedan fördelades på lika många inventerare. I Hässleholm är det SOF:s kommunornitolog Anders Linus Larsson som ansvarar för inventeringen.

17/3 Epifyter i Nedre Bjärlången

Nyckelbiotop och Natura 2000-område som ev. skall bli kommunalt naturreservat. I närheten av Hembygdsmuséet. Ett 10-tal deltagare dök upp med luppen i högsta hugg trots bitande vinterkyla med minusgrader och snålblåst. Exkursionsledaren Nils-Otto visade runt bland bokar och ekar med en ålder på drygt 100 år. Mer än 100 arter mossor, lavar och svampar hittades bl.a.: bokvårtlav, bokkantlav, rosa lundlav, stubbdyna, liten bokdyna, plattdyna, klyvporing, gammelgranslav, glansfläck, rostfläck, skriftlav, kornbandmossa, gulnål, ädelkronlav, liten lundlav, blek kraterlav, ekskinn, lunglav, ullklubba.

Liten bokdyna

Rostfläck

Klyvporing

Liten lundlav

Kornbandmossa

Glansfläck

Ädelkronlav