Aktiviteter 2020

Genomförda aktiviteter:

Göinge naturfestival 11/1-2020 i Sibbhults Folkets Hus

För sjunde året! Under dagen går alla pengar till inköp av skyddsvärda skogar. Kom och upplev naturen och träffa andra naturintresserade. Alla är hjärtligt välkomna. Alla inblandade ställer upp helt ideellt och vi hoppas få in 20 000 kr! Kanonfin visningslokal med biosittning. Gott om plats för utställningar och mingel.
Dagkort till alla bildvisningarna: 100 kr.

Försäljning av böcker, honung och fågelholkar. Fotoutställningar av bildvisarna m.fl. Zoom Fotoresor finns på plats och berättar om fotoresor över hela världen och Olympus visar sina senaste kameramodeller. Företagen sponsrar även fototävlingen. Dessutom fotoböcker från Nevabooks.
Det finns smörgåsar, fika, kaffe, korv mm.
Fototävling: Ta med dina tre bästa naturbilder på ett USB. Inlämning mellan 9:30-11:00. Fina priser utlovas!
Mer info: https://goinge.naturskyddsforeningen.se/naturfestival-2020/

23/2 Landet som inte längre är –
biologisk mångfald och landskap i förvandling    
Peter Gerdehag
Naturfotografen och naturfilmaren Peter Gerdehag med filmer som Hästmannen och Kokvinnorna tar oss med på en resa till det gamla svenska odlingslandskapet.
Broby Folkets Hus 14:00. Ett samarrangemang med Göinge slåttersällskap. Kontakt: Ingvar Nilsson 070-250 27 54  ingvarnilsson45@gmail.com

10/3 Artdatabanken och nationalnyckeln  (samt årsmöte)   Ulf Gärdenfors
Biologen Ulf Gärdenfors kommer och berättar om arbetet med nationalnyckeln och artdatabanken mm. Efter föreläsningen blir det fika och årsmöte.
OK Gynges klubbstuga, Marklunda skola 18:00.
Kontakt: Mikael Gustafsson, 070-630 99 03, info@skogsfru.se

Ulf föreläser

3/10 Signalarter i Grävlingabackarna

I samarbete  med Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla nystartade skogsgrupp. Den här dagen letade ett glatt gäng mest efter signalarter, lärde oss att känna igen dem och diskuterade vilka naturvärden de signalerar i finfint höstväder. Målet var naturreservatet Grävlingabackarna, sydost om Sporrakulla gård. Läs mer om området i vår Naturguide: https://goingenatur.se/gravlingabackarna/

Här hittade vi bl.a. kattfotslav, havstulpanlav, kornknutmossa, hållav, stor revmossa, glansfläck, krusig ulota och raggskinn. Komplett artlista under bilderna.

Hållav

Kornknutmossa

Krusig ulota

Raggskinn

Stor revmossa

Efter lunch så omgrupperade vi oss till Sporrakulla där vi studerade hamlade askar och de gamla byggnaderna. Här hittade vi bl.a. guldlockmossa, almlav, lönnlav, rostfläckig nållav, sotlav och röd larvklubba. Läs mer här: https://goingenatur.se/sporrakulla/

Sotlav

Rostfläckig nållav

Almlav

Lönnlav

Röd larvklubba

Om Kristianstad/Bromöllas skogsgrupp:
Vi ger oss ut i skogen och för att lära oss mer om naturvårdsarter – signalarter, rödlistade arter och andra tecken på värdefulla skogsmiljöer. Skogarna vi besöker kan antingen vara skyddade områden där vi vet att vi kommer få se många fina arter, eller avverkningsanmälda områden som vi tror behöver skyddas. Alla är välkomna, inga förkunskaper krävs!
Kontakt Maria Thyr 073-0711470
Artlista:
Kornknutmossa, Gulkremla, Gammelgranslav, Senapskremla, Hållav, Sumpvitmossa, Grynig nållav, Gammelgranslav, Uddvitmossa, Rosenhätta, Rostfläckig nållav, Storkremla, Ringskräling, Glansfläck, Handbålmossa, Öronmussling, Långfliksmossa, Havstulpanlav, Kornknutmossa, Bitterticka, Gråriska, Skarp svedkremla, Ärgcitrinell, Trattkantarell, Kamferriska, Fläcksopp, Glansriska, Sidentråding, Jodoformkremla, Spetsspindling, Liten nagelskivling, Rosenhätta, Mjölkhätta, Sandsopp, Skogsriska, Blodspindling, Örsopp, Svartkremla, Röd flugsvamp, Kantarell, Björksopp, Grönkremla, Mönjeskål, Blodriska, Doftvaxskivling, Gråporing, Bokkremla, Fläckmusseron, Laxskivling, Björksopp, Aprikoskremla, Honungsspindling, Ekriska, Klibbticka, Epålettsvamp, Luden vitriska, Sienakremla, Rynkhätta, Vitgul flugsvamp, Klubbtrattskivling, Gallkremla, Koppardyna, Raggskinn, Grönriska, Ametistskivling,, Narrkantarell, Rodnande flugsvamp, Gifthätting, Ockragul grynskivling, Ascodichaena rugosa, Amanita citrina f. Alba, Sienakremla, Mjukmusslingar, Brunsopp, Brokkremla, Knölticka, Horngrå nagelskivling, Småriska, Öronmussling, Physisporinus?, Långfliksmossa, Timmerticka?, Rosenfotskremla, Nervveckmossa, Västlig hakmossa, Sumpkremla?, Giftkremla, Blåmossa, Pluggskivling, Tegelröd slöjskivling, Stor kragskivling, Brun kamskivling, Svartkremla, Svavelgul slöjskivling, Blödticka, Blodsopp, Vårtig röksvamp, Stor revmossa, Kamfingersvamp, Grönriska, Sienakremla, Gallkremla, Pudrad trattskivling, Almlav, Gulnål, Klotterlav, Myriolecis hagenii, Allémossa, Guldlockmossa, Lönnlav,Guldskivling, Armillaria, Klorhätta, Röd larvklubba, Strumpticka, Skorpgelélav, Honungsvaxskivling, Cuphophyllus pratensis s.str., Spröd vaxskivling, Silkesmusseron, Clavulinopsis laeticolor, Rostbrun grynskivling, Vaxnavling, Blåfotsnavling, Svartriska, Björkspindling. Guldskivling, Gul kragskivling