Aktiviteter 2024

13/1 Göinge Naturfestival, Folkets Hus, Sibbhult
Läs mer under ”Naturfestival” i menyn ovan. Där hittar du bilder från festivalen och vinnarbilder mm.

17/3 Årsmöte och föredrag om Skånes storkar
Vi samlades i OK Gynges klubblokal, Marklunda skola, Osby.Vi inledde med att Staffan Åkerby berättade och visade bilder om det skånska storkprojektet under rubriken “Tror du på storken? Det gör vi!”. Efter det så hade vi årsmöte.

Staffan berättar

12/4 Ugglor i Boalt
Vi samlades vid “Elis i Boalt” och gav oss ut och lyssnade efter vårens ugglor. Vädergudarna var inte på vår sida med kyla, regn och blåst. Ett 30-tal deltagare fick tyvärr inte höra en enda uggla, inte ens Ingvars häckande kattuggla var på humör. Vi enades om att försöka på nytt nästa år.

1/5 Bussutflykt till Skåne
Vår årliga bussutflykt (17:e året) gick i år till Skåne. Återigen var vi en full buss. Vi besökte storkhägnet vid Fulltofta och Staffan Åkerby mötte upp och berättade om projektet. Här finns både frihäckande storkar och storkar som häckar i avelshägnet.
Efter det besökte vi vresbokarna i Trollskogen vid Torna Hällestad och Sveriges minsta nationalpark i Dalby söderskog. I den nyutslagna och skira bokskogen blommade det för fullt med gul- och vitsippor, vätteros, hålnunneört och Sankt Pers nycklar. I skogen sjöng svarthätta, ärtsångare, skogsduva och en talgoxe som lät som en cykelringklocka.
Vädret var fantastiskt med + 23 grader och sol.

Hålnunneört

Sankt Pers nycklar

20/5 Exkursion till Ravnarp, Hanavrå
Ett tjugotal deltagare samlades hos John Forsberg och Gertrud Ankarloo. Det var en var en varm och solig kväll. De visade oss runt i det nya reservatet som bildats på deras ägor.
Vi vandrade genom lövängar och beteshagar med stora lindar, praktfulla ekar och bokar. Det skapas även en ny beteshage där det tidigare vuxit gran. Marken var täckt av liljekonvaljer och ängskovall i knopp. Ingvar Nilsson undervisade om ängsväxterna.
Vi avslutade med en fika i trädgården.
Text och foto: Kerstin Aronsson

2/6 Skea gård
Göinge naturskyddsförening i samarrangemang med Kristianstads naturskyddsförening besökte Skea gård 2/6. Gården ligger 5 km nordost om Hässleholm. Vi möttes av Glenn och Charlotte Oredsson, De berättade om sin verksamhet.
De började omläggningen till eko 1966 och har  haft som filosofi att skapa ett uthålligt, energisnålt och kretsloppsbaserat lantbruk med ekologisk odling och solceller på taken.  De tog också upp anpassningar, som har behövts med anledning av politiska beslut och energi realiteter. Ett rapsfält följs t.ex.  ett år av tre års vall. Här finns insekter, men också fåglar. De har samarbete med en granngård.
En biogasanläggning drivs med kreatursgödsel i huvudsak.I anslutning till gården finns en äldre byggnad där det varit brännvinstillverkning, nu lagerlokal för potatis. I en tom lada blev det tillfälle till egen fika och lite diskussion. En ekologisk klädbutik med ett brett sortiment besöktes, och det blev några inköp. Hampa var en av ingredienserna.
Det blev en informativ och trevlig dag