Bilder från bussresan mm

Under rubriken ”Rapporter” hittar du bilder och reportage från genomförda aktiviteter. Här ligger bl.a. bilder från årets bussresa till Storkarna i Fulltofta, Vresbokarna och Dalby söderskog. Här finns även bilder och reportage från tidigare år t.ex. förra årets resa till östra Blekinge då vi besökte Hallarum, Torhamns udde och Högasand.