Aktiviteter 2023

14/3 Bildvisning och föredrag av Patrik Olofsson/N
Vi samlades i OK Gynges klubblokal, Marklunda skola och följde med Patrik bland Sveriges flyttande tärnor i “Tärnsommar”. Stillbilder och filmklipp från filmen med samma namn som gick i SVT 2021. Ett 30-tal besökare fick en fantastisk resa i ord och bild.
“Tärnorna tillhör våra mest fascinerande fåglar. I Sverige är tärnornas skrin vid kuster och sjöstränder en karaktäristisk del av den svenska sommaren. Flera arter som fisk- och silvertärna är spridda över större delen av landet och de häckar ibland nära oss människor, vid badstränder och småbåtshamnar.
Bland våra tärnor finns även några av landets mest sällsynta och hotade fåglar. Skräntärnan är världens största tärna och den häckar bara på några få karga skär i Östersjön. Även den kentska tärnan är en raritet och deras bröllopsdans kan bara ses på några få öar längs södra Sveriges grunda kuster.
Tärnornas tid hos oss är kort. Efter bara några månaders besök lämnar de flesta tärnor Sverige redan under sensommaren. Med hjälp av den senaste tekniken har vi nu möjlighet att följa med våra tärnor på deras extrema flyttvägar över världshaven. För våra silvertärnor innebär den årliga resan en färd ner till övervintringsområdena i Antarktis packisbälte, den längsta flyttning som någon levande varelse gör.”

28/3 Årsmöte och föredrag om Skånes mossor
Vi samlades i OK Gynges klubblokal, Marklunda skola, Osby 18:00. Vi inledde med att Torbjörn Tyler berättade om inventeringen av Skånes mossor. Mycket pedagogiskt och intressant. Efter det så hade vi årsmöte.

4/6 Bussutflykt till Blekinge
Vår årliga bussutflykt (16:e året) gick i år till Blekinge. Bussen var som vanligt full. Vi besökte Hallarums naturreservat söder om Jämjö. Här finns det långbensgroda, hasselsnok och sandödla. Dessutom en del orkidéer bl.a. Adam och Eva som vi studerade. Vädret var toppen med sol hela dagen. Vi besökte även Torhamns udde med fågelstation. Här studerades både fåglar och flora med bl.a. Jungfru Marie nycklar.
Efter det åkte vi till den f.d. gränsstaden Kristianopel där vi åt lunch och glass. Till sist besöktes sanddynsreservatet Högasand med dynor inne i tallskogen en bra bit från havet. Här hittade vi bl.a myrlejon.

Fika i Hallarum

Fika i Hallarum

Hallarum

Hallarum

Hallarum

Adam och Eva i Hallarum

Adam och Eva i Hallarum

Hallarum

Hallarum

Torhamns udde

Torhamns udde

Torhamns udde

Torhamns udde

Torhamns udde

Torhamns udde

Torhamns udde

Ladusvala vid Torhamns udde

Kristianopel

Kristianopel

Högasand

Högasand

Högasand

Högasand

Myrlejongropar i Högasand

Myrlejon

Myrlejon

18/6 De vilda blommornas dag, Övraryd
Vi samlades i fyrvägskorset i Övraryd 10:00 och tittade på den fagra floran i vägkanter och
slåtterängar. Ett 30-tal deltagare njöt av smörbollar, brudbröd och småvänderot.

Smörboll

Småvänderot

9/7 Trollsländeexkursion Övraryd och Vyssle myr
Vi samlades i fyrvägskorset i Övraryd 10:00 och tittade på trollsländor i slåtterängar och längs ån. Här sågs bl.a. bred trollslända, väddsandbi, mindre bastardsvärmare, ängssmygare, ängspärlemorfjäril, silverstreckad pärlemorfjäril, rapsfjäril, amiral, nässelfjärl, spjutflickslända, metalltrollslända, stenflodtrollslända, skogsnätfjäril, älggräspärlemorfjäril, kungstrollslända, Jungfru Marie nycklar, fyrfläckad trollslända, brun mosaikslända, röd flickslända, spjutflickslända och blå jungfruslända.
Efter det så förflyttade vi oss ca 500m norrut till en liten damm intill vägen. Här såg vi bl.a. fyrfläckad trollslända, blodröd ängstrollslända, ängsmetallvinge, mindre bastardsvärmare, silversmygare, vitfläckig guldvinge, kärrgräshoppa, pudrad smaragdflickslända, grön vårtbitare, metalltrollslända, brun mosaikslända, röd flickslända, sjöflickslända, blå jungfruslända och mindre smargdflickslända.
Efter det besöktes även Vyssle myr där vi studerarade trollsländor vid en liten mossgyl. Här såg vi bl.a. missne, kallgräs, tjugotvåprickig nyckelpiga, ljungblåvinge, silverstreckad pärlemorfjäril, myrtrollslända, blå kejsartrollslända, pudrad smaragdflickslända, gungflymosaikslända, starrmosaikslända, starrgräsfjäril, myrkvastmossa, storsileshår, dvärgbläddra, mindre korsnäbb, svart ängstrollslända, fyrfläckad trollslända, bred trollslända, brun mosaikslända, röd flickslända, sjöflickslända, spjutflickslända, blå jungfruslända och mindre smaragdflickslända.
Exkursionsledare var trollsländeexperten Magnus Billqvist som även är SNF:s verksamhetskoordinator. Ett samarrangemang med Trollsländeföreningen. Efter exkursionen hjälpte några Ingvar att flytta hans rödkullor från ängarna vid stopp 1 till dammen vid stopp 2.

Samling i Övraryd

I Ingvars äng Övraryd

Magnus håvar

Magnus förevisar kungstrollslända

Övraryd

Kungstrollslända

Kungstrollslända

Kungstrollslända

Kungstrollslända

Metalltrollslända

Vid dammen

Blodröd ängstrollslända

Sjöflickslända

Spjutflickslända

Pudrad smaragdflickslända

Pudrad smaragdflickslända

Kärrgräshoppa

Mindre bastardsvärmare och silversmygare

Vyssle myr

Vyssle myr

Kallgräs

Starrmosaikslända

Gungflymosaikslända

Myrtrollslända

Myrtrollslända

Myrtrollslända

Ljungblåvinge

Missne

Vallning av rödkullor