Aktiviteter 2021

Söndag 20/6 Kl 10-12 De vilda blommornas dag
Vi tittade på blommor och studerade olika former av ängsskötsel i den sydöstra delen av Naturreservatet Stenbrohult på gården Djäknabygds gamla ägor. Sven G Nilsson guidade.

Söndag 3/7 Kl. 10-15 Vandring vid Boafall och Halen
Vi gjorde en 10 km lång vandringsrunda tillsammans med biologen och naturfotografen Mikael Gustafsson. En vandring i bokskog förbi snapphanegrottor, Blekinges vackraste utsikt och spännande ödehus. Vi besökte såväl fiskgjusens, storlommens som tranans marker längs vägen.

Onsdag 14/7 Kl. 10-14 Slåtter vid Ballingstorp
Slåtter på ängarna vid Hembygdsgården vid vårt fågeltorn. 10-13 Nya ängen, 13-14 Gamla ängen.

Söndag 18/7 Kl. 10-14 Hässjning vid Ballingstorp
Slåtter på ängarna vid Hembygdsgården vid vårt fågeltorn. 10-13 Nya ängen, 13-14 Gamla ängen.

Onsdag 21/7 Kl. 10-13 Slåtter vid Örnanäs
Slåtter vid ängen vid Sporrakulla.

Lördag 31/7 Kl. 9-12 Slåtter vid Sporrakulla
Slåtter vid ängarna vid Sporrakullagården.

Lördag 7/8 Kl. 9-12 Temadag om kontinuitetsskogsbruk
Glimåkra, Bosarp hos Lennart Boserup som fick Naturskyddsföreningens skogspris i år. Bosarp/Romperöd i kombination med Breanäs. Samling vid Breanäs konferensgård kl 09.00
Samarrangemang med Naturskyddsföreningen Kristianstads skogsgrupp och Skogsgruppen i Naturskyddsföreningen Skåne-Blekinge. Under ledning av Anders Ekstrand.

Söndag 12/9 Kl. 10 Svampar vid Osby
Vi tittar på och plockar svamp under ledning av svampexperten Anders Ivarsson. Ta med fika. Samling vid Hasslarödsskolans parkering (vid sporthallen).
Kontakt: Eva Tufvesson 076-860 08 20

Söndag 3/10 Kl. 9-12 Temadag om kontinuitetsskogsbruk
Glimåkra, Bosarp hos Lennart Boserup som fick Naturskyddsföreningens skogspris i år. Bosarp/Romperöd i kombination med Breanäs. Samling vid Breanäs konferensgård kl 09.00
Samarrangemang med Naturskyddsföreningen Kristianstads skogsgrupp och Skogsgruppen i Naturskyddsföreningen Skåne-Blekinge.
Under ledning av Anders Ekstrand 072-245 59 65

Lördagen den 13 november – Sjörröds backe, Hästveda kl.10
Nyckelbiotoper dels med lövängsrester med inslag av hamlad lind och ask, dels äldre
bokskog med värdefull kryptogamflora. Samling: Hästveda kyrka kl. 10.00. Samarrangemang med Puggehatten – Skånes mykologiska förening.
Ansvarig: Tony Svensson 070-302 54 74