Aktiviteter 2021

Söndag 20/6 Kl 10-12 De vilda blommornas dag
Vi tittade på blommor och studerade olika former av ängsskötsel i den sydöstra delen av Naturreservatet Stenbrohult på gården Djäknabygds gamla ägor. Sven G Nilsson guidade.

Söndag 3/7 Kl. 10-15 Vandring vid Boafall och Halen
Vi gjorde en 10 km lång vandringsrunda tillsammans med biologen och naturfotografen Mikael Gustafsson. En vandring i bokskog förbi snapphanegrottor, Blekinges vackraste utsikt och spännande ödehus. Vi besökte såväl fiskgjusens, storlommens som tranans marker längs vägen.

Onsdag 14/7 Kl. 10-14 Slåtter vid Ballingstorp
Slåtter på ängarna vid Hembygdsgården vid vårt fågeltorn. 10-13 Nya ängen, 13-14 Gamla ängen.

Söndag 18/7 Kl. 10-14 Hässjning vid Ballingstorp
Slåtter på ängarna vid Hembygdsgården vid vårt fågeltorn. 10-13 Nya ängen, 13-14 Gamla ängen.

Onsdag 21/7 Kl. 10-13 Slåtter vid Örnanäs
Slåtter vid ängen vid Sporrakulla.

Lördag 31/7 Kl. 9-12 Slåtter vid Sporrakulla
Slåtter vid ängarna vid Sporrakullagården.

Lördag 7/8 Kl. 9-12 Temadag om kontinuitetsskogsbruk
Glimåkra, Bosarp hos Lennart Boserup som fick Naturskyddsföreningens skogspris i år. Bosarp/Romperöd i kombination med Breanäs. Samling vid Breanäs konferensgård kl 09.00
Samarrangemang med Naturskyddsföreningen Kristianstads skogsgrupp och Skogsgruppen i Naturskyddsföreningen Skåne-Blekinge. Under ledning av Anders Ekstrand.