Aktiviteter 2017

Här följer lite information om genomförda aktiviteter 2017

Orkidéräkning och fågelskådning 16/5

Ett tiotal deltagare infann sig vid Naturskyddsföreningens reservat vid Nöbbelöv söder om Broby. Väg 19 som går genom reservatet skall breddas och med anledning av detta så räknades alla Sankt Pers nycklar och de som blir berörda av vägbygget märktes även ut med blomsterpinnar. Totalt hittades 21 st mellan vägen och Helge å och 37 st. på.ovansidan av vägen.

Färden gick sedan till Naturskyddsföreningens eget fågeltorn vid Ballingstorp med utsikt över Gummastorpssjön. Vid parkeringen växte ca 200 Sankt Pers nycklar. Vid fågeltornet kunde en del vårprimörer avnjutas trots den kyliga kvällen, bl.a: näktergal, sävsångare, rörsångare, grönsångare, gök, sävsparv, knölsvan, tornseglare, ladusvala, hussvala, buskskvätta, gransångare, lövsångare, svarthätta, stenknäck, gräsand, häger, glada, bofink mm.

Sankt Pers nyckel intill väg 21

Fågelskådning från SNF-tornet

Fågelskådning från SNF-tornet

Vårfåglar vid Hörlinge ängar 9/5

Ett tiotal tappra deltagare trotsade vårkylan (+5) och samlades i Hässleholms finaste fågellokal – madslåttermarkerna vid Hörlinge ängar. Trots kylan kunde man avnjuta buskskvätta, ett 20-tal grönbenor, en ”brushona”, skrattmås, grågås, tranor, kråka, gräsand, fiskmås, rödbena, tofsvipa, gluttsnäppa, blåmes, glada, stare, ringduva, grönsångare, lövsångare, sävsparv och enkelbeckasin som spelade intensivt.

På spaning i fågeltornet

Trana

På visit i natur kring Olofström 7/5

Ett piggt gäng besökte fyra olika naturskyddade områden, två naturreservat och två biotopskydd. I Kullans naturreservat sågs i ett ålderdomligt beteslandskap bl.a. vårärt, vätteros, lungört och både ”pärhåla” och tjärdal ute i betesmarken.
I Skrapsjövägens biotopskydd sågs riktigt gamla bokar med bl.a. bokkantlav, bokvårtlav, platt fjädermossa och hjälmfrullania.
I Holje naturreservat sågs bl.a. långfliksmossa på en låga i bokskogen. I Snöfleboda sågs slutligen en vacker avenboksskog med Blekinges största förekomst av lunglav. Några avslutade sedan dagen i Brokamåla där man bl.a. såg en tjäderhöna och en äldre tallskog.

Vätteros sågs både i Kullan och i Snöfleboda

 

Bokvårtlav närstuderas

Bokvårtlav

Långfliksmossa i luppen

Avenboksskog med lunglav

Orrar och järngruva, 25/4

Osby kommuns färskaste naturreservat lockade med orrar, tjädrar, grönbena, ljungpipare mm. Vi besökte reservatet och tittade även på en av Skånes två järngruvor i Södra Hulta. Där berättade Torsten och Ingegärd Triulsson från Loshults hembygdsförening och gruvans historia och de dykningar man gjort på senare år för att ta reda på mer om gruvan. Den var aktiv de första åren på 1800-talet och malmen levererades till Ryfors bruk i Delary. Man tog upp mot 150 ton malm/år och den hade en järnhalt på ca 30 %. Till skillnad från Skånes andra järngruva i Västanå så är detta en ”riktig” gruva och inget dagbrott.
Efter detta begav vi oss mot Vyssle myr och kunde se myrlilja, klockljung, sileshår mm, men tyvärr inga orrar. På vägen hem så några deltagare en järpe vilket piggade upp.

Gruvan

Myren. Foto: Linnea Gustafsson

Klädbytardag i Vinslöv 2/4

Tillsammans med föreningen ”Ett Vinslöv för alla” så arrangerade vi en klädbytardag i Vinslöv. Detta var Naturskyddsföreningens klädbytarhelg och många intresserade hade letat sig till Hedbergshuset. När man lämnade in sina kläder fick man en biljett där det stod hur många plagg man fick byta till sig lite senare. Efter fika mm. var sedan dags för ”startskottet” då man fick börja byta till sig och de flesta hittade något och gick nöjda därifrån. Bra för både plånbok och miljö!

Länsstämma för Naturskyddsföreningen i Skåne 25/3

I det vårvackra Osby i fagra Göingebygden har Naturskyddsföreningen Göinge varit värd för Naturskyddsföreningen Skånes länsstämma 2017. I två mindre bussar gjorde deltagarna en tur till Osby kommuns färskaste naturreservat Vyssle myr och Västermyr. Myren låg till synes tyst med sin ödslighet. Men här fanns liv. En orre skrämdes upp. En talltita exponerade sig fint, två tranor fanns också där och en varfågel.

Här gjorde man också ett besök vid en av Skånes två järngruvor i Södra Hulta. En intressant upplevelse där sällskapet fick en berättelse om gruvans historia av Torsten Trulsson. Exkursionen avslutades vid diabasområdet Bosarp utanför Glimåkra, där årets första blåsippor visade sig.
Efter lunch på Rönnebacken samlades kretsdeltagarna på Naturbruksgymnasiet. Tre av föreningens fotograferande medlemmar presenterade Göinges tre kommuner i ord och bild. Därvid tog själva stämman vid. Stina Lundberg, vice ordf.i riksstyrelsen inledde med att ta upp Naturskyddsföreningens organisation och verksamhetsriktlinjer, bl a om en kemikaliekampanj. SNF har ca 230 000 medlemmar.
Naturskyddsföreningen Skåne gav rapport om pågående projekt, bl a storkprojektet, som syftar till att få storken som landskapsfågel igen. Linda Birkedal heter förenings nya ordförande. Det var en välbesökt länsstämma.

/Sven Koch

Spaning efter orrar på Västermyr

Anders Ekstrand berättar om diabasen i Bosarp

Länsstämma

Rickard Lehmann lämnar över till Linda Birkedal

Årsmöte och föreläsning av Johnny ”Holje bok” Karlsson 14/3

Ett trettiotal personer hade samlats i Medborgarhuset i Lönsboda och Johnny Karlsson inledde med att tala om Axel de la Nietze. Föreläsningen hoppade sedan mellan olika Göingeskildrare och vi fick möta författarskap som innehöll både naturskildringar, deckare och Snapphanar. Efter föreläsningen höll vi vårt årsmöte.

Göinge Naturfestival 2017 21/1

Nu är årets festival genomförd! Vi tackar alla som kom och hjälpte till att göra detta till en trevlig tillställning.

Det kom 125 betalande besökare och detta gör att vi kommer att kunna köpa in ca 1,5 ha svensk urskog via Naturskyddsföreningens projekt ”Skydda skogen”.

Kolla tidningsklipp längst ned.

Välkomna nästa år igen!

I fototävlingen kom det in ca 50 bidrag och resultatet blev följande (bilderna nedan):

1: Jan Videvik
2: Ingmar Kristiansson¨
3: Kåre Sjöholm
Hederomnämnande: Gunni Zäll

Domare: Magnus Mårtensson

Vinnaren Jan Videvik flankeras av tv. Kåre och th Ingmar

Lena Andersson visar bilder från Eslövstrakten

Jan Videvik

Ingmar Kristiansson

Kåre Sjöholm

Gunni Zäll

Helsida i Norra Skåne (vänster) och Kristianstadsbladet (höger)