Program 2020

Alla aktiviteter sker i samarbete med Studiefrämjandet

Vi provar två aktiviteter efter ett långt Corona-uppehåll. Tänk på att bara komma om du känner dig fullt frisk.

3/10 Signalarter i Grävlingabackarna

I samarbete  med Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla nystartade skogsgrupp. Den här dagen letar efter signalarter, lär oss att känna igen dem och diskuterar vilka naturvärden de signalerar. Målet är naturreservatet Grävlingabackarna, sydost om Sporrakulla gård. Läs mer om området i vår Naturguide: https://goingenatur.se/gravlingabackarna/

Här finns en miljö och arter som är mycket ovanliga i Skåne – gammal fuktig granskog med arter som hållav, kattfotlav, kornknutsmossa och flaggellkvastmossa. Kanske hittar vi t o m vedtrappmossa och brandticka.
OBS – Grävlingabackarna drabbades hårt av stormen Gudrun och här finns mycket död ved. Det innebär att det är svårframkomligt – så var beredd på att krypa och klättra! Dessutom är det fuktigt.
Finns det tid över, eller terrängen blir alltför tung retirerar vi till Sporrakulla och Dalshult.
Vi samlas vid Sibbhults Folkets hus kl 10, och beger oss därefter till naturreservatet Grävlingabackarna.
Ta med kläder efter väder (väldigt oömma med tanke på terrängen!) fika och lupp om du har.
Om Kristianstad/Bromöllas skogsgrupp:
Vi ger oss ut i skogen och för att lära oss mer om naturvårdsarter – signalarter, rödlistade arter och andra tecken på värdefulla skogsmiljöer. Skogarna vi besöker kan antingen vara skyddade områden där vi vet att vi kommer få se många fina arter, eller avverkningsanmälda områden som vi tror behöver skyddas. Alla är välkomna, inga förkunskaper krävs!
Kontakt Maria Thyr 073-0711470INSTÄLLT PGA AV NYA RESTRIKTIONER OM MAX 8 PERSONER

28/11 ­Svamp, lavar och mossor i Stora Bjälkarp I samarbete med Puggehatten – Skpnes mykologiska förening. Nybildat reservat med ädellövskog längs Tydingesjöns nordöstra strand. Läs mer i vår Naturguide: https://goingenatur.se/stora-bjalkarp-tydinge/

Samling: Broby kyrka, kl. 10.00. Ansvarig: Mats Karlsson 073-851 51 43 och Mikael Gustafsson 070-630 99 03.