Program vintern 2017-18

Alla aktiviteter sker i samarbete med Studiefrämjandet 

11/11 Svampvandring vid Hallaböke, Visseltofta kl.10-13 Omväxlande ädellövskog och sumpskog i ett område vid Helge å med flera biotopskydd, nyckelbiotoper och naturvärden. Samling vid Visseltofta kyrka. Samarbete med Puggehatten, Skånes Mykologiska förening.
Ansvarig: Tony Svensson 070-302 54 74.

25/11  Örnanäs: Besök Örnanäs kontinuitetsskog, Skånes enda kulturreservat, och beskåda restaureringen av gammal skogsmark. Den plockhuggna och betade skogen är unik. Här har det moderna skogsbruket aldrig fått fäste. Här finns gläntor i stället för kalhyggen och en mångfald av arter i olika åldrar. Genom att låta betesdjur gå fritt i skogen skapas luckor och ljus där en mängd olika växter trivs.Samling 10:00 vid gården.

Våra guider, Marianne Eriksson och Ingvar Nilsson, kommer även att visa de varsamt restaurerade byggnaderna. Kontakt Ingvar Nilsson 070-250 27 54.

13/1  Naturfestival i Sibbhult. Bildvisningar mm. hela dagen. Läs mer under ”Naturfestival” i menyn ovan. Välkomna!