Program våren-sommaren 2023

Alla aktiviteter sker i samarbete med Studiefrämjandet

Efter ett långt Corona-uppehåll så är vi igång med ute- och inneaktiviteter. Tänk på att bara komma om du känner dig fullt frisk.

14/3 Bildvisning och föredrag av Patrik Olofsson/N
Vi samlas vid i OK Gynges klubblokal, Marklunda skola, Osby 18:30. Vi följer med Patrik bland
Sveriges flyttande tärnor i “Tärnsommar”. Stillbilder och filmklipp från filmen med samma namn som gick i SVT 2021.
“Tärnorna tillhör våra mest fascinerande fåglar. I Sverige är tärnornas skrin vid kuster och sjöstränder en karaktäristisk del av den svenska sommaren. Flera arter som fisk- och silvertärna är spridda över större delen av landet och de häckar ibland nära oss människor, vid badstränder och småbåtshamnar.
Bland våra tärnor finns även några av landets mest sällsynta och hotade fåglar. Skräntärnan är världens största tärna och den häckar bara på några få karga skär i Östersjön. Även den kentska tärnan är en raritet och deras bröllopsdans kan bara ses på några få öar längs södra Sveriges grunda kuster.
Tärnornas tid hos oss är kort. Efter bara några månaders besök lämnar de flesta tärnor Sverige redan under sensommaren. Med hjälp av den senaste tekniken har vi nu möjlighet att följa med våra tärnor på deras extrema flyttvägar över världshaven. För våra silvertärnor innebär den årliga resan en färd ner till övervintringsområdena i Antarktis packisbälte, den längsta flyttning som någon levande varelse gör.”
Kontakt: Mikael Gustafsson info@skogsfru.se

28/3 Årsmöte och föredrag om Skånes mossor
Vi samlas vid i OK Gynges klubblokal, Marklunda skola, Osby 18:00. Vi inleder med att Torbjörn Tyler berättar om inventeringen av Skånes mossor. Efter det så har vi årsmöte.
Kontakt: Sven Koch 070-435 46 79

4/6 Bussutflykt till Blekinge
Vår årliga bussutflykt (16:e året) går i år till Blekinge. Vi besöker Hallarums naturreservat söder om Jämjö. Här finns det långbensgroda, hasselsnok och sandödla. Dessutom en del orkidéer bl.a. Adam och Eva. Vi besöker även Torhamns udde med fågelstation och sanddynsreservatet Högasand med dynor inne i tallskogen en bra bit från havet. Här hittar man bl.a myrlejon och sandbin.
Avresa från Osby järnvägsstation (östra sidan) 07:30. Lönsboda busstn. 7:50. Hemkomst ca 20:00. Medtag fika. Vi stannar för lunch i Kristianopel. Det går även bra att ha med egen matsäck och äta i den fina kulturmiljön där. Vänta inte med anmälan då det brukar bli fullt fort.
Gratis för medlemmar med familjer. Anmälan till Mikael Gustafsson info@skogsfru.se

18/6 De vilda blommornas dag, Övraryd
Vi samlas i fyrvägskorset i Övraryd 10:00 och tittar på den fagra floran i vägkanter och
slåtterängar. Medtag fika. Kontakt Ingvar Nilsson 070-250 27 54

9/7 Trollsländeexkursion Övraryd och Vyssle myr
Vi samlas i fyrvägskorset i Övraryd 10:00 och tittar på trollsländor i slåtterängar och längs ån. Vi besöker även Vyssle myr och studerar trollsländor vid en liten mossgyl. Exkursionsledare är trollsländeexperten Magnus Billqvist som även är SNF:s verksamhetskoordinator. Ett samarrangemang med Trollsländeföreningen. Medtag fika.
Kontakt Ingvar Nilsson 070-250 27 54

22/7 Slåtter Ballingstorp
10-13.Varmt välkommen till slåtter och hässjning! Medtag gärna egen lie.
Kontakt: 0708-421231 goingess2014@gmail.com
26/7 Slåtter Örnanäs
10-13.Varmt välkommen till slåtter och hässjning! Medtag gärna egen lie.
Kontakt: 0708-421231 goingess2014@gmail.com
29/7 Slåtter Sporrakulla
9-12.Varmt välkommen till slåtter och hässjning vid vår egen äng! Medtag gärna egen lie.
Kontakt: 0708-421231 goingess2014@gmail.com
19/8 Slåtter Hildings äng, Kylen
9-12.Varmt välkommen till slåtter och hässjning! Medtag gärna egen lie.
Kontakt: 0708-421231 goingess2014@gmail.com