Program våren-hösten 2024

Alla aktiviteter sker i samarbete med Studiefrämjandet

Program våren/hösten 2024

13/1 Göinge Naturfestival, Folkets Hus, Sibbhult
Allt överskott går till inköp av svensk urskog!

17/3 Årsmöte och föredrag om Skånes storkar
Vi samlas i OK Gynges klubblokal, Marklunda skola, Osby 15:00. Vi inleder med att Staffan Åkerby berättar och visar bilder om det skånska storkprojektet under rubriken “Tror du på storken? Det gör vi!”. Efter det så har vi årsmöte. Kontakt: Sven Koch 070-435 46 79

12/4 Ugglor i Boalt
Vi samlas vid “Elis i Boalt” (den fd affären) 19:30 och ger oss ut och lyssnar efter vårens ugglor. Sparvuggla, pärluggla, hornuggla, kattuggla och berguv hoppas vi på .Medtag fika. Kontakt Ingvar Nilsson 070-250 27 54

1/5 Bussutflykt till Skåne
Vår årliga bussutflykt (17:e året) går i år till Skåne. Vi besöker storkhägnet vid Hemmestorps mölla och tittar på det Staffan berättar om på årsmötet. Här finns både frihäckande storkar och storkar som häckar i avelshägnet.
Efter det besöker vi vresbokarna i Trollskogen vid Torna Hällestad och Sveriges minsta nationalpark i Dalby söderskog. I den skira bokskogen blommar det för fullt med blå-, gul- och vitsippor och olika arter nunneört mm.
Avresa från Osby järnvägsstation (östra sidan) 08:00, Hästveda jvstn. 08:20, Hässleholms jvstn (Norra station, bussfickan under övergången) 08:45. Hemkomst ca 18:00. Medtag fika. Vi stannar för lunch i Sjöbo (McDonalds och Sibylla). Det går även bra att ha med egen matsäck. Vänta inte med anmälan, då det brukar bli fullt fort. Gratis för medlemmar med familjer.
Anmälan till Mikael Gustafsson info@skogsfru.se

20/5 Hanavrå – ett nytt naturreservat i Visseltofta
Vi besöker Osby kommuns nyaste naturreservat Ravnarp i Hanavrå strax utanför Visseltofta. Artrika ängsmarker och äldre ädellövskog. Samling vid Osby jvstn (östra sidan) 18:00 eller Visseltofta kyrka 18:20. Medtag fika. Kontakt Ingvar Nilsson 070-250 27 54

2/6 Besök på Skea gård och klädbutiken af Skea
Ekologisk klädbutik med ett brett sortiment av kläder, ekologisk växtodling med gårdsbiogas och solceller på taken. Mer info om gården finns på www.skeagard.se. Gården började omläggningen till eko 1996 och har som filosofi att skapa ett uthålligt, energisnålt och kretsloppsbaserat lantbruk. Skea Gård ligger 5 km nordost om Hässleholm. Samling på Skea gård 10:15, slut ca 13:15. Ett samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Kristianstad. Kontakt: Sven Koch 070-435 46 79

16/6 De Vilda blommornas dag i Övraryd
Ingvar guidar i sina fagra ängar som snart skall bli naturreservat. Samling vägkorset i Övraryd 10:00.
Medtag fika. Kontakt Ingvar Nilsson 070-250 27 54

13/7 ­– Slåtter i Ravnarp, Visseltofta
09:00- 15:00 Kontakt: 0708-421231
goingess2014@gmail.com

24/7 ­– Slåtter i Örnanäs
10:00- 14:00 Kontakt: 0708-421231
goingess2014@gmail.com

27/7 ­– Slåtter i Sporrakulla
09:00- 12:00 Kontakt: 0708-421231
goingess2014@gmail.com

28/7 ­– Slåtter i Ballingstorp
10:00- 13:00 Kontakt: 0708-421231
goingess2014@gmail.com

17/8 ­– Slåtter i Hildings äng, Kylen, Osby
09:00- 12:00 Kontakt: 0708-421231
goingess2014@gmail.com

13/11  Om det skygga lodjuret
Välkommen att lyssna på Felix Heintzenberg, som föreläser om lodjur kopplat till naturfoton. Felix berättar hur han kartlagt det skygga lodjuret för att komma åt att fotografera det och visar de unika  foton som blivit resultatet.
Han berättar också om sin bok, ”Naturpärlor i Skåne”. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla.
Plats: Studiefrämjandet V Storgatan 51 H kl 19:00-21:00
Kontakt: Flemming Lindskov 0707- 47 47 10

16/11 Hemma-hos-FoodJam med Lokala ekologiska baljväxter med Vegan
Tillsammans med ca fem andra tillreder ni 6-8 rätter eller delar av rätter till en läcker buffé där de flesta rätterna innehåller baljväxter. Syftet med träffen är att sprida kunskap men framför allt matglädje kring mat med ekologiska baljväxter. Meningen är att när man deltagit i ett sådant tillfälle är man redo att själv ordna en liknande FoodJam och på så sätt sätter vi igång en snöboll av FoodJams om detta. Baljväxterna kommer att vara förberedda (blötlagda och ofta kokta) så att det ska vara möjligt att hinna inom rimlig tid.
Plats: Hos Sara Källgarn, Tormestorp, Hässleholm (stadsbussen stannar precis utanför tomten, närmare vägbeskrivning skickas närmare eventet). 10:30 – max 15:00.
Anmälan senast 9 nov på Studiefrämjandets anmälningssida – sök på eventets rubrik!
Arrangör: Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla och Naturskyddsföreningen Göinge
Kostnad: 110 kr per person (ungefär råvarukostnad)
Kontakt: Anita Gunnarsson 0767-63 84 48
https://www.studieframjandet.se/skane-lan/gustav-arrangemang/kalenderhandelser/2024/november/foodjams-med-lokala-ekologiska-baljvaxter-vegan/

30/11 ­– Dalshult naturreservat (NV om Sporrakulla)
Ädellövskog och granskog, bitvis med mycket död ved och stenblock. Endast en noterad svamp på Artportalen. Vi letar rödlistade arter, signalarter mm. Samling vid parkeringen vid Sporrakulla gård 10:00, ev kör vi vidare därifrån till betesmarken vid Dalshult. Medtag matsäck.
Samarbete med Puggehatten – Skånes mykologiska förening.
Exkursionsledare Mikael Gustafsson, Hästveda och Tony Svensson, Kristianstad. Kontakt Mikael: info@skogsfru.se

25/1 . Hemma-hos-FoodJam med Lokala ekologiska baljväxter med Vardagsmat
Tillsammans med ca fem andra tillreder ni 6-8 rätter eller delar av rätter till en läcker buffé där de flesta rätterna innehåller baljväxter. Syftet med träffen är att sprida kunskap men framför allt matglädje kring mat med ekologiska baljväxter. Meningen är att när man deltagit i ett sådant tillfälle är man redo att själv ordna en liknande FoodJam och på så sätt sätter vi igång en snöboll av FoodJams om detta. Baljväxterna kommer att vara förberedda (blötlagda och ofta kokta) så att det ska vara möjligt att hinna inom rimlig tid.
Plats: Irene Zaar, Kulltorp, Kristianstad (närmare vägbeskrivning skickas närmare eventet). 10:30 – max 15:00
Arrangör: Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla och Naturskyddsföreningen Göinge
Anmälan senast 18 jan på Studiefrämjandets anmälningssida – sök på eventets rubrik!
Kostnad: 110 kr per person (ungefär råvarukostnad)
Kontakt: Anita Gunnarsson 0767-63 84 48
https://www.studieframjandet.se/skane-lan/gustav-arrangemang/kalenderhandelser/2025/januari/foodjams-med-lokala-ekologiska-baljvaxter-vardagsmat/

8/2 Hemma-hos-FoodJam med Lokala ekologiska baljväxter med Festmat
Tillsammans med ca fem andra tillreder ni 6-8 rätter eller delar av rätter till en läcker buffé där de flesta rätterna innehåller baljväxter. Syftet med träffen är att sprida kunskap men framför allt matglädje kring mat med ekologiska baljväxter. Meningen är att när man deltagit i ett sådant tillfälle är man redo att själv ordna en liknande FoodJam och på så sätt sätter vi igång en snöboll av FoodJams om detta. Baljväxterna kommer att vara förberedda (blötlagda och ofta kokta) så att det ska vara möjligt att hinna inom rimlig tid.
Plats: Anita Gunnarsson, Kiaby (närmare vägbeskrivning skickas närmare eventet; usel kollektivtrafik men hämtning vid station i Fjälkinge är möjlig). 10:30 – max 15:00.
Arrangör: Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla och Naturskyddsföreningen Göinge
Anmälan senast 1 feb på Studiefrämjandets anmälningssida – sök på eventets rubrik!
Kostnad: 110 kr per person (ungefär råvarukostnad)
Kontakt: Anita Gunnarsson 0767-63 84 48
https://www.studieframjandet.se/skane-lan/gustav-arrangemang/kalenderhandelser/2025/februari/foodjams-med-lokala-ekologiska-baljvaxter-festmat/