Program våren-sommaren 2022

Alla aktiviteter sker i samarbete med Studiefrämjandet

Efter ett långt Corona-uppehåll så är vi igång med uteaktiviteter. Tänk på att bara komma om du känner dig fullt frisk. Vi undviker samåkning.

5/4 Årsmöte utomhus och grodspan vid Näset, Osby
Vi samlas vid Näset, Osby 18:30 och inleder med årsmöte vid grillplatsen. Efter årsmötet spanar vi efter grodor i kiselgursdammarna och hoppas på lekade åker-
groda, vanlig groda och vanlig padda. Vi lyssnar även efter vårens första lövsångare.
Info om naturreservatet Näset: https://goingenatur.se/naset-osbysjon/
Kontakt: Sven Koch 070-435 46 79

5/5 Glimsjön – vår egen sjö
Vi besöker vår egen sjö, strax utanför Boalt. Här äger vi 5,4 ha och i sumpskogen letar vi efter mindre hackspett, spillkråka och lyssnar efter enkelbeckasin och morkulla.
Samling vid “Elis i Boalt”, dvs fd lanthandeln 18:30.
Kontakt: Anders Ekstrand 076-117 28 59

4/6 Loshultsbranden 101 år
Vi besöker området öster om Loshult där den stora branden 1921 svepte fram. Vi letar efter spår i form av vegetation, trädslag och ser rester av torp.
Samling vid Hököns gamla skola 10:00. Medtag fika. Kontakt Ingvar Nilsson 070-250 27 54

Juli-aug
Slåtter kommer att anordnas bl.a. vid vårt fågeltorn i Ballingstorp, Örnanäs och vid vår äng vid Sporrakullagården. Håll utkik efter datum på vår hemsida:
https://goinge.naturskyddsforeningen.se/

25/8 Fladdermöss i Hässleholm
Fladdermöss finns överallt och bor gärna i hus och äldre träd. Vi spanar efter fladdermöss i Hembygdsparken och kyrkogården i Hässleholm under ledning av fladdermusinventeraren Mikael Gustafsson. Han berättar först om fladdermössen i Sverige och om deras ekologi i ord och bild (utomhus) innan han guidar oss i mörkret och visar jagande fladdermöss. Bra barnaktivitet. Samling vid Hembygdsparkens parkering 19:45.
Kontakt: Mikael Gustafsson 070-630 99 03.

10/9 Bussutflykt till Halland
Vår årliga bussutflykt (15:e året) går i år till Halland. Vi besöker Getteröns natur-
reservat, ett paradis för fåglar där vi får se ringmärkning och rastande fåglar från gömsle. Här häckar också många skärfläckor.
Vi besöker sedan den imponerande sprickan Borrås skåra och på vägen hem gör vi ett stopp i Åkulla bokskogar. Avresa från Osby järnvägsstation (östra sidan) 07:30.
Hemkomst ca 20:30. Medtag fika. Vi stannar för lunch vid E6 (Varberg nord).
Vänta inte med anmälan då det brukar bli fullt fort.
Gratis för medlemmar med familjer. Anmälan till Mikael Gustafsson info@skogsfru.se