Program hösten 2021

Alla aktiviteter sker i samarbete med Studiefrämjandet

Efter ett långt Corona-uppehåll så har vi kört aktiviteter hela sommaren. Tänk på att bara komma om du känner dig fullt frisk. Vi undviker samåkning.

 

Söndag 12/9 Kl. 10 Svampar vid Osby
Vi tittar på och plockar svamp under ledning av svampexperten Anders Ivarsson. Ta med fika. Samling vid Hasslarödsskolans parkering (vid sporthallen).
Kontakt: Eva Tufvesson 076-860 08 20

Söndag 3/10 Kl. 9-12 Temadag om kontinuitetsskogsbruk
Glimåkra, Bosarp hos Lennart Boserup som fick Naturskyddsföreningens skogspris i år. Bosarp/Romperöd i kombination med Breanäs. Samling vid Breanäs konferensgård kl 09.00
Samarrangemang med Naturskyddsföreningen Kristianstads skogsgrupp och Skogsgruppen i Naturskyddsföreningen Skåne-Blekinge.
Under ledning av Anders Ekstrand 072-245 59 65

Lördagen den 13 november – Sjörröds backe, Hästveda kl.10
Nyckelbiotoper dels med lövängsrester med inslag av hamlad lind och ask, dels äldre
bokskog med värdefull kryptogamflora. Samling: Hästveda kyrka kl. 10.00. Samarrangemang med Puggehatten – Skånes mykologiska förening.
Ansvarig: Tony Svensson 070-302 54 74