Program hösten 2018

Alla aktiviteter sker i samarbete med Studiefrämjandet 

 

11/9 Fladdermöss i Hästveda. Fladdermusinventeraren Mikael Gustafsson tar oss med ut i den mörka höstskymningen och vi letar efter fladdermöss med hjälp av modern RTE-teknik. Samling hemma hos Mikael i Hästveda på Sjörrödsvägen 34 klockan 19:45. Vi kommer att gå en sväng ner mot Lillasjön.
Ansvarig Mikael: 070-630 99 03

RTE-teknik i Iphone

30/9 Extrainsatt pga den rika svamptillgången! Svampar i Ubbalt/Osby
Svampexperten Anders Ivarsson tar oss ut i den fina höstskogen. Vi tittar både på matsvampar som kremlor, riskor och soppar, men även på spindlingar och annat smått och gott.
Vi beger oss till en fin svamp-lokal mellan Osby-Ubbalt. Medtag fika. Samling vid Osby station 9.45, (samåkning) för att köra till Hörlinge ängar p-plats kl 10 (samlingsplats för övriga).
Kontakt: Eva Tufvesson 0768-600 820

3/11 Svampar, lavar och mossor i naturreservatet Siggaboda. I området pågår sedan istiden en kamp mellan bok och gran. Granen såg ut att ha segrat, men Gudrun satte käppar i hjulet för granen och nu är boken på väg tillbaka. Området är inte påverkat av människan i så hög grad och pollenstudier visar att det alltid varit beskogat.
Samling vid Örkeneds (Lönsboda) kyrka 10:00. Ett samarbete med Puggehatten – Skånes mykologiska förening. Ansvarig: Nils-Otto Nilsson 070-382 50 04