Program våren/sommaren 2018

Alla aktiviteter sker i samarbete med Studiefrämjandet 

 

13/1  Naturfestival i Sibbhult. Bildvisningar mm. hela dagen. Läs mer under ”Naturfestival” i menyn ovan. Välkomna!

15/3 Årsmöte i Osby. Anders Ekstrand inleder med bildvisningen Oman – ett fågelparadis på arabiska halvön. 18:30 i lokalen Väktaren, Parkgatan 9, Osby.
Vi kommer även att planera vårens inventering av orre som är riksinventeringsart 2018. Vi har ett 20-tal häckplatser för arten i vårt område och vi kommer att göra en plan för hur vi kollar upp dessa.
Ansvarig Sven Koch 0479-14508

17/3 Svampar, lavar och mossor i Nedre Bjärlången vid Bjärnum Nyckelbiotop och Natura 2000-område med äldre bok, ek och avenbok. Området har värdefull epifytflora. Samling vid Norra Åkarps kyrka i Bjärnum 10:00. Ett samarbete med Puggehatten – Skånes mykologiska förening. Ansvarig: Nils-Otto Nilsson 070-382 50 04

6/5 kl Blekingeleden – Från Boafall till Halen Vi gör en 6 km lång vandring längs Blekingeleden med Mikael Gustafsson som ledare. En vandring i skir bokskog förbi snapphanegrottor, Blekinges vackraste utsikt och spår av kolmilor. Vi besöker såväl fiskgjusens, storlommens som tranans marker längs vägen. Samling vid Jämshögs kyrka 10:00. Start vid Boafall, vid infotavlan vid Ekopark Raslången. Slutpunkt blir hundbadplatsen vid Halen, där vi kommer att ställa ett par bilar.
Ett samarrangemang med Naturum Ronneby och SNF Olofström. Ansvarig: Mikael Gustafsson 0451-373 18

14/5 Vårfåglar vid Hörlinge ängar  Vi samlas 18:00 vid Hässleholm kommuns finaste fågellokal – Hörlinge ängar (vid fågeltornet längs vägen Osby-Verum). Vi hoppas på flyttande arter som myrspov, svartsnäppa och stenfalk. De häckande tranorna och enkelbeckasinerna är oxå på plats. I kvällningen så kanske vi hör årets första näktergal.
Samåkning från Osby station (östra sidan) för de som önskar 17:40.
Ansvarig: Mikael Gustafsson 0451-373 18

20/5 Resa med buss och ånglok. Vi åker med den smalspåriga ångloksjärnvägen från Ohs till orkidéparadiset Rusarebo äng som SNF sköter om. Efter lunch i Värnamo vidare till nationalparken Store mosse. Vi besöker Naturum och tittar på fågellivet i Kävsjön från fågeltornet vid skrattmåskolonin.
De som vill kan sedan vandra på spångad led rakt över den vida myren ca 5km till Lövö. Man kan även åka med bussen direkt till Lövö. Norrlandsflora och fauna, häckande ljungpipare, gluttsnäppa, dvärgbeckasin och jorduggla bl.a., dessutom gott om orre och tjäder + häckande kungsörn.
Avfärd: Hässleholm, parkeringen norr HTS: 7:30
Hästveda: 7:50
Osby jvstn: 8:05
Lars Dufva: 8:10
Lönsboda: 8:30

Hemkomst ca 20:00. Kostnad 100 kr/person, betalas på bussen, ungdomar under 16 år gratis.
Anmälan till Mikael Gustafsson: 0451-373 18 info@skogsfru.se

27/5 Orkidéer och fåglar. Vi besöker vårt naturreservat i Nöbbelöv och räknar Sankt Persnycklarna, sedan vidare till Ballingstorp äng för mer orkidéer och besök i vårt fågeltorn.
Samling 10:00 vid naturreservatet i Nöbbelöv, ca 2 km söder om södra infarten till Broby längs väg 19. Ansvarig: Ingvar Nilsson 070-250 27 54

17/6 De vilda blommornas dag i Övraryd. Ingvar guidar i sina vackra slåtter- och betesmarker. Vi besöker även det nybildade naturreservatet på granngården Nedraryd. Samling 10:00 i fyrvägskorset i Övraryd.
Ansvarig: Ingvar Nilsson 070-250 27 54

22/7 Slåtter på Örnanäs. Samling 9:00 på Örnanäs, medtag fikakorg. Slut 12:00.
Ansvarig: Ingvar Nilsson 070-250 27 54

26/7 Slåtter i Broby Hembygdspark. 15:30-18:30
Ansvarig: Sven Jensén 0708-42 12 31

28/7 Slåtter på Sporrakulla med spelemän. 9-13. Vår ”egen” slåtteräng sedan många år (tillsammans med Glimåkra Hembygdsförening).
Ansvarig: Ingvar Nilsson 070-250 27 54

4/8 Slåtter på Ballingstorp. 11-14. Slåtter vid vårt Fågeltorn. Även biodling.
Ansvarig: Ingvar Nilsson 070-250 27 54