Program 2019

Alla aktiviteter sker i samarbete med Studiefrämjandet 

 

19/1 Naturfestival i Sibbhult
Läs mer om vår festival under ”Naturfestival” i menyn ovan. Välkomna!

3/3 Årsmöte mm
Klockan 17:00 i OK Gynges klubbstuga i Marklunda skola, Osby.

  • Sven Jensén kommer att inleda med en föreläsning på temat ”Hembygdsrörelsen i förändring”
  • Vi kommer sedan att titta på resultatet av vår orrinventering vi genomförde under våren 2018. Det finns fortfarande en del oinventerade orrika delar av Osby kommun som vi tänker besöka våren 2019. Alla som är intresserade kan hjälpa till!
  • Vi presenterar föreningens rykande färska naturguide till naturen i Göinge som du hittar på https://goingenatur.se/ Vi kommer att prata om hur vi nu utvecklar denna vidare
  • Årsmöte

Kontakt: Mikael Gustafsson 070-630 99 03  info@skogsfru.se

27/4 Orrar på Vakö myr
Ingvar guidar oss ut till detta fantastiska skådespel. Samling vid Hököns skola 04:00.
Kontakt: Ingvar Nilsson 070-250 27 54

5/5 Vandring vid Mörrumsån 10-13
Tillsammans med Mikael Gustafsson gör vi en vandring i Kärringahejans naturreservat. Vi vandrar cirka 7 km på skogsstigar och njuter av urskogsartad barrskog, nyutslagen bok och åns forsar. Har vi tur kan vi få se kungsfiskare, forsärla och utter. Samling vid järnvägsstationen i Hovmansbygd kl 10. Ta med fika. Ett samarrangemang med Naturum Ronneby.
Ansvarig: Mikael Gustafsson 070-630 99 03  info@skogsfru.se

14/5 Vårfåglar vid Hörlinge ängar
Vi samlas 18:00 vid Hässleholm kommuns finaste fågellokal – Hörlinge ängar (vid fågeltornet längs vägen Osby-Verum). Vi hoppas på flyttande arter som myrspov, svartsnäppa och stenfalk. De häckande tranorna och enkelbeckasinerna är oxå på plats. I kvällningen så kanske vi hör årets första näktergal.
Samåkning från Osby station (östra sidan) för de som önskar 17:40. Läs mer om lokalen: https://goingenatur.se/horlinge-angar/
Ansvarig: Mikael Gustafsson 070-630 99 03  info@skogsfru.se

2/6 Bussresa till Småländska höglandet
Vi inleder med att besöka Kleva gruva, en storslagen upplevelse! Ta gärna med stövlar, ficklampa och en varm tröja. Det finns en mycket lättgången (platt) väg och en spännande med lite trappor mm. så alla kan följa med!
Efter detta mat i Vetlanda och sedan vidare till Illharjen ett naturreservat vid Emån med fina spångar i strandskogen.
Avfärd: Hässleholm, parkeringen norr HTS: 7:30
Hästveda: 7:50
Osby jvstn: 8:05
Lars Dufva: 8:10
Loshults kyrka: 8:30
Hemkomst ca 20:00. Kostnad 100 kr/person (inkluderar inträde till gruvan men inte mat), betalas på bussen, ungdomar under 16 år gratis.
Anmälan till Mikael Gustafsson: 070-630 99 03  info@skogsfru.se

9/6 Floravandring vid Åraslövs mosse
Vi besöker Hässleholm kommuns orkidéparadis. Ca 3 km vandring med Kerstin Aronsson som ciceron. Njut av flugblomster, vaxnycklar och brudsporrar.
Samling vid Osby station 9.00 (samåkning) eller McDonald`s Hässleholm 9.30 (samåkning)
Ca 3 km vandring. Läs mer om lokalen på: https://goingenatur.se/araslovs-mosse/
Kontakt: Kerstin Aronsson 070-5691308

16/6 De vilda blommornas dag i Övraryd
Ingvar guidar i sina vackra slåtter- och betesmarker. Vi besöker även det nybildade naturreservatet på granngården Nedraryd. Samling 10:00 i fyrvägskorset i Övraryd. Läs mer om lokalen på: https://goingenatur.se/nedraryd/
Ansvarig: Ingvar Nilsson 070-250 27 54

4/7 Månsas torp
Hässjning kl. 13 – 16 Dessutom naturdetektiver för barn!

24/7 Broby hembygdspark
Slåtter och hässjning kl. 16-18 Medtag fikakorg

27/7 Sporrakulla
Slåtter och hässjning kl. 9-12

31/7 Örnanäs kulturreservat
Ängen höstas och räfsas kl. 10-13 Medtag fikakorg

1/8 Lastar-Annas stuga, Broby
Slåtter kl. 16 – 18 Medtag fikakorg

3/8 Ballingstorp
Lieslåtter, biodling och hässjning vid vårt fågeltorn kl. 10-12

2/11 Isakstorp – svampar och kryptogamer i bokskog
Isakstorps naturreservat är en underbar, gles bokskog beläget ca 7 km söder om Tyringe. Terrängen är ganska flack och i reservatet ligger även en alsumpskog. Området har skoglig kontinuitet sedan 1600-talet och träden är grova. Många kräsna arter trivs i den ovanliga miljön t.ex. bokvårtlav, guldlockmossa, fällmosssa och atlantärgmossa.  Läs mer: https://goingenatur.se/isakstorp/
Samarrangemang med Skånes mykologiska förening, Puggehatten.
Ansvariga: Mikael Gustafsson och Tony Svensson 070-302 54 74. Samling vid Matteröds kyrka kl 10:00.