Vårens aktiviteter och årsmöte 5/4

Nu börjar vi så smått se ljuset i tunneln och vi har inte arrangerat några inomhusaktiviteter under vintern pga pandemin.
Vi startar upp vårens program med ett årsmöte utomhus vid Näset, Osby tisdag 5/4 18:30. Samling vid parkeringen och sedan kör vi årsmötet vid grillplatsen. Efter mötet spanar vi efter grodlek i kiselgursdammarna och förhoppningsvis hör och ser vi åkergroda, vanlig groda och vanlig padda. Vi lyssnar efter vårens första lövsångare också. Väl mött!

I mitten av mars kommer hela våren och sommarens program med bussresa, fågelspaning, besök vid vår egna sjö, slåtter, fladdermuskväll mm.