Svampar och kryptogamer i Isakstorp, Tyringe

2/11 Isakstorp – svampar och kryptogamer i bokskog
Isakstorps naturreservat är en underbar, gles bokskog beläget ca 7 km söder om Tyringe. Terrängen är ganska flack och i reservatet ligger även en alsumpskog. Området har skoglig kontinuitet sedan 1600-talet och träden är grova. Många kräsna arter trivs i den ovanliga miljön t.ex. bokvårtlav, guldlockmossa, fällmosssa och atlantärgmossa.  Läs mer: https://goingenatur.se/isakstorp/
Samarrangemang med Skånes mykologiska förening, Puggehatten.
Ansvariga: Mikael Gustafsson och Tony Svensson 070-302 54 74.
Samling vid Matteröds kyrka kl 10:00.