Fladdermöss i Hästveda och kryptogamer i Siggaboda

Höstens två närmaste aktiviteteter är en fladdermusekursion i Hästveda och en kryptogamexkursion i naturreservatet Siggaboda. Mer info under fliken ”Program” ovan.