Länsstämma i Osby

Naturskyddsföreningen Skåne i Osby

I det vårvackra Osby i fagra Göingebygden har Naturskyddsföreningen Göinge varit värd för Naturskyddsföreningen Skånes länsstämma 2017. I två mindre bussar gjorde deltagarna en tur till Osby kommuns färskaste naturreservat Vyssle myr och Västermyr. Myren låg till synes tyst med sin ödslighet. Men här fanns liv. En orre skrämdes upp. En talltita exponerade sig fint, två tranor fanns också där och en varfågel.

Här gjorde man också ett besök vid en av Skånes två järngruvor i Södra Hulta. En intressant upplevelse där sällskapet fick en berättelse om gruvans historia av Torsten Trulsson. Exkursionen avslutades vid diabasområdet Bosarp utanför Glimåkra, där årets första blåsippor visade sig.
Efter lunch på Rönnebacken samlades kretsdeltagarna på Naturbruksgymnasiet. Tre av föreningens fotograferande medlemmar presenterade Göinges tre kommuner i ord och bild. Därvid tog själva stämman vid. Stina Lundberg, vice ordf.i riksstyrelsen inledde med att ta upp Naturskyddsföreningens organisation och verksamhetsriktlinjer, bl a om en kemikaliekampanj. SNF har ca 230 000 medlemmar.
Naturskyddsföreningen Skåne gav rapport om pågående projekt, bl a storkprojektet, som syftar till att få storken som landskapsfågel igen. Linda Birkedal heter förenings nya ordförande. Det var en välbesökt länsstämma.

/Sven Koch

Spaning efter orrar på Västermyr

Anders Ekstrand berättar om diabasen i Bosarp

Länsstämma

Rickard Lehmann lämnar över till Linda Birkedal