Arter i Tollaskogen

Läs om exkursionen till Tollaskogen under ”Rapporter” och sedan ”Aktiviteter 2016”. Nu uppdaterad med artlista över de knappt 100 arter svampar, mossor och lavar vi hittade denna vackra decemberdag.