Årsmöte 2021-04-22

Vi kommer att köra vårt årsmöte 22/4 klockan 18:00 vid OK Gynges klubbstuga i Marklunda, Osby. Vi kör mötet utomhus och det finns även möjlighet att deltaga digitalt via Skype. Maila då Mikael på info@skogsfru.se senast 20/4 att ni önskar deltaga digitalt så får ni en länk innan mötet. Vi kör endast möte, dvs inget […]

Läs mer

Svampar och kryptogamer i Isakstorp, Tyringe

2/11 Isakstorp – svampar och kryptogamer i bokskog Isakstorps naturreservat är en underbar, gles bokskog beläget ca 7 km söder om Tyringe. Terrängen är ganska flack och i reservatet ligger även en alsumpskog. Området har skoglig kontinuitet sedan 1600-talet och träden är grova. Många kräsna arter trivs i den ovanliga miljön t.ex. bokvårtlav, guldlockmossa, fällmosssa […]

Läs mer