Svampar och kryptogamer i Isakstorp, Tyringe

2/11 Isakstorp – svampar och kryptogamer i bokskog Isakstorps naturreservat är en underbar, gles bokskog beläget ca 7 km söder om Tyringe. Terrängen är ganska flack och i reservatet ligger även en alsumpskog. Området har skoglig kontinuitet sedan 1600-talet och träden är grova. Många kräsna arter trivs i den ovanliga miljön t.ex. bokvårtlav, guldlockmossa, fällmosssa […]

Läs mer

Svampbilder mm

Nu finns det färska exkursionsreferat med många bilder från svampturen med Anders Ivarsson den 30/9 och från Siggabodaexkursionen den 3/11. Du hittar dom genom att välja ”Rapporter” i menyn ovan och sedan ”Aktiviteter 2018”.

Läs mer